– Antall Senterparti-velgere er mer enn dobla i Løten. Det er bra! sier Else Bjørke, Sp-politiker og vara til formannskapet i Løten.

Mens formannskapsrepresentantene i Løten, som også sitter i valgstyret, jobbet med å telle, hadde de to største partiene valgvake. Arbeiderpartiet var samlet på Ådalsbruk, og Senterpartiet var på Bøndsen. Dit kom Sp-medlemmer fra hele Hedmarken.

Senterpartiet har hatt stor framgang i Løten, og på landsbasis, siden stortingsvalget i 2013. I Løten fikk Senterpartiet en oppslutning på 26,9 prosent, mot 11,6 prosent i 2013. Altså en økning på 15,3 prosentpoeng. Samtidig har Arbeiderpartiet hatt en kraftig tilbakegang i Løten med 10,2 prosentpoeng til 37,6. Høyre (11,6 prosent), Frp (11,5 prosent), Venstre (1,5 prosent) og KrF (1,7 prosent) har gått noe ned i Løten, SV (4,2 prosent) og Rødt (1,2 prosent) noe opp, med det er bare Sp i Løten som virkelig kan slå seg på brystkassa og glede seg over en strålende økning i antall velgere.

– Nå er Hedmark Sp inne med to sikre. Det er vi fornøyde med. Men samtidig er ikke resultatet på landsbasis god nok ennå, sa Bjørke da klokka viste 22 og det nasjonale resultatet for Sp lå og vaket rundt 10 prosent.

Miljøpartiet de grønnes valgresultat i Løten er nøyaktig likt som ved forrige stortingsvalg, 1,6 prosent.

BLANDEDE FØLELSER

Oddbjørn Kleppen (Sp) var blant de rundt 40 som hadde troppet opp til valgvake på Bøndsen, for å dele en spennende kveld med andre Sp-medlemmer. Han har fartstid fra kommunestyret.

– Resultatet er bra. Vi hadde en oppslutning på 5,5 sist, sa Kleppen, fornøyd med Senterpartiets framgang, og noe mindre fornøyd med at det i går kveld så ut til at Erna Solberg (H) får fortsette som statsminister i fire nye år.

– De siste prognosene har vært stygge. Jeg tviler på at et går an å få flertall. Arbeiderpartiet har ikke vært noe særlig heldig med valgkampen sin, sier Kleppen.

– Hva tror du er årsaken til den store framgangen Senterpartiet har hatt i Løten?

– Jeg tror det er en bekreftelse på det som skjedde for to år siden. Senterpartiet har flinke ledere som markerer seg, sier Kleppen.

ÉN ELLER TO

For Hedmark Senterpartis del er det spennende om de kan få inn to representanter på Stortinget, altså om Trygve Slagsvold Vedum får følge av Emilie Enger Mehl i neste periode.

- Vi er veldig fornøyd med den framgangen Hedmark Sp har hatt, men det blir veldig spennende å se om vi er inne med én eller to. Men resultatet i
Hedmark er vi veldig fornøyd med, sier Kari Fagerhaug Bryhni fra Løten Sp, før hun og partifellene rundt bordet slo fast at en dobling av antall mandater i det minste må bety mer Sp-politikk, uansett hvem som får regjere framover.

Blant de mer kuriøse tallene, kan Senterpartiet skilte med en valgoppslutning på 73,3 prosent på Andøya, en økning på 64,9 prosent fra forrige valg ...

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00