Vanligvis ligger Hedmark lavt på lista når landets skoleresultater presenteres, men i en ny forskingsrapport, utarbeidet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet, er det ingen som slår oss. Det som skiller denne studien fra andre, er at forskerne har «nullstilt elevene» når de tas inn i videregående skole. Ved å korrigere for elementer som lavt utdanningsnivå hos foreldrene, og hvilke karakterer elevene har med seg fra ungdomsskolen, har forskerne forsøkt å isolere innsatsen som foregår i de videregående skolene. Og da kommer Hedmark ut på topp.

– En stor bragd

– Det er i klasserommet arbeidet skjer. At vi klarer å gi elevene mest merverdi av alle fylker, den tida de er i videregående skole, det er rett og slett en stor bragd, sier Aasa Gjestvang, som er fylkesråd for utdanning i Hedmark.

Målet til forskerne er å finne ut hvor mye den enkelte skole løfter elevene faglig og bidrar til at elevenes fullfører skoleløpet.

– Vi får inn de ungdommene vi får. Som skoleeier kan vi ikke skylde på at de har dårlige karakterer fra før, eller at foreldrene deres ikke har høyere utdanning. Det er så viktig at det gjøres et stort arbeid der ute i de videregående skolene, og det er fryktelig moro å få beviset på at driften vår er så god, sier Gjestvang, som medgir at det er noen forskjeller innad i Hedmark (se tabell).

Færre på Yrkesfag

Forskerne har beregnet hvor mye skolene bidrar til fullføring både på studieforberedende og yrkesfag. Hele landet sett under ett er forventet fullføring på yrkesfag 52,8 prosent mens forventet fullføring på studieforberedende er 60,5 prosent. Hedmark ligger 6,4 prosentpoeng foran landsgjennomsnittet på yrkesfag, og 8 prosent over snittet på studieforberedende.

Målrettet arbeid

– Det er ikke tilfeldig. Vi har jobbet knallhardt og målrettet i mange år, og vi er fortsatt ikke i mål. Vi må bli enda flinkere, og hvis vi skal få opp karaktersnittet i Hedmark, må innsatsen bedres gjennom hele skoleløpet. Får vi inn ungdommer med bedre grunnlag fra grunnskolen, blir sluttresultatet enda bedre, sier Gjestvang.

Skolebidrag i prosent, målt mot landsgjennomsnittet

Skole Studieforberedende Yrkesfag

Elverum 6,8 9,3

Hamar katedralskole 3,9 -2,1

Jønsberg 10,5

Midt-Østerdal 8,2 20

Nord-Østerdal 8,4 4

Ringsaker 12,2 8

Sentrum 13,7 11,9

Skarnes 10 0,7

Solør 16,3 11,9

Stange 13,5 0,1

Storhamar 0,6 2,1

Storsteigen 17,9

Trysil -7,2 -8,1

Øverbyen 11,4 -8,3

HEDMARK 8 6,4

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00