Dette skriver Sykehuset Innlandet i en pressemelding fredag formiddag.

– Det er en stor ære å bli tildelt denne prisen. Vår forskning er bygget på samarbeid med primærhelsetjenesten. Å bli tildelt Hedmark legeforenings hederspris betyr spesielt mye for oss da legene er avgjørende samarbeidspartnere i vår forskning. Ved å gi oss hedersprisen viser de at de verdsetter vårt arbeid, noe vi blir både stolte og beæret av, sier daglig leder ved senteret, Birger Lillesveen.

Bakgrunnsinformasjon:

«Framtidens eldre må regne med flere sammenfallende lidelser de siste leveårene. I tillegg til kreft og andre somatiske sykdommer, vil mange eldre lide av alderspsykiatriske sykdommer som demens, angst, depresjon og rusbruk. Dette vil kreve en annen type behandling og omsorg enn den som gis i dag. Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom er et ledende forskningsmiljø innenfor eldres helse.»

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00