Espern Eiendom eies av det store eiendomsselskapet Smedvig Eiendom, lokalisert i Stavanger. Smedvig Eiendom kjøpte i 2003 opp eiendommen på Espern mellom Espern Aktivitetspark og Åkersvika.

Der er tanken å bygge 1.000 nye boliger og nye næringsarealer.

LES OGSÅ: Anbefaler senket kulvert

Stått i stampe

Men i påvente av avklaring om atkomst, har utbyggingen stått i stampe. Espern/Smedvig Eiendom ønsker å komme videre, og har i ett års tid jobbet med å forbedre kulverten i den vestre jernbanetraseen.

Espern-eiendommen ligger strategisk til med tanke på også ny stasjon ved Vikingskipet.

– For vår del er vi ikke imot en østlig trasé, men ulempen er at vi ikke tror den er bra for byen. Dessuten er den østre traseen frarådet av Bane Nor, og vi frykter langvarig strid og utsettelser som gjør at næringslivet ikke tør investere, sier styreleder Ola Mørkved Rinnan i Espern Eiendom.

LES OGSÅ:Mener ny stasjon gjør Hamar til taperby

Redusert barriere

Han mener den vestre traseen med dagens stasjon er best for Hamar som helhet, fordi den bygger opp under et kjent utbyggingsmønster og det historiske sentrum i byen.

Derfor jobbet med å forbedre Bane Nors kulvertforslag, både for å redusere barrierevirkningen og unngå utfylling av Hamar-bukta med massiv utbygging, slik Bane Nor har forlangt. De har hatt en rekke møter med sentrale aktører. Jernbaneingeniør Jon Refseth har bidratt med jernbaneteknisk kompetanse.

Går dypere

Forslaget lyder på at nytt dobbeltspor over Åkersvika legges langs dagens spor, med nytt spor på østsiden. Det gjør at svingen inn på Hamar stasjon blir slakere. Neddykking til kulvert er tenkt startet 200 meter lenger sør enn den Bane Nor har vist.

Dermed kan den komme dypere, og ikke skape en barriere lenger nord.

– Ved Enggata ligger kulvertens topp på kote 126, som er litt høyere enn dagens jernbane. Ved Vangsvegen blir utsikten som i dag, sier Rinnan.

Beholder vannspeil

Ved Skibladnerbrygga har Espern Eiendom beholdt vannspeilet. Det er kun et område mellom Åttemetersplanet og overgangen til Tjuvholmen hvor det er fylt ut.

I området hvor kulverten er i ferd med å dukke ned, er det vist ny bebyggelse (se illustrasjon). De samme tankene har kulvert-gjengen argumentert for (Olav Skipnes, Gunnar W. Holm, Magnar Børresen og Bjarne Øygarden).

Ellers på Åttemetersplanet er det vist en ny park og bystrand.

Dyrt?

– Bane Nor har tidligere avvist en dypere kulvert, fordi det blir for dyrt. Har dere noen formening om prisen på noe slikt som dere foreslår?

– I vårt forslag legges det opp til like mye utbygging som i Bane Nors forslag, som forsvarer kulverten. Vi tror forslagene kommer noenlunde likt ut økonomisk, sier Rinnan.

Atkomsten til Espern er lagt via en ny veg på utsiden av sporområdet, samt bru fra Brugata, som stenges for trafikk.

Kompromiss

Espern Eiendom har forsøkt å lage en løsning alle parter kan leve med.

Eiendomsdirektør Jostein Kalsheim i Smedvig Eiendom sier det er ekstremt vanskelig å flytte et bysentrum.

– Knutepunktutvikling er kjempeviktig. Hamar kan bli den mest attraktive byen på Østlandet, men det krever en strategi for utvikling og trygge rammer. En uavklart trasé, er ikke det, mener Kalsheim.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00