Forslaget til ny kommuneplan skal legges ut til høring av formannskapet kommende onsdag. I forslaget har rådmannen foreslått å ta ut jernbanen på bru foran Hamar sentrum, slik den er vist i strandsoneplanen fra 2003 og gjeldende kommuneplan.

– Vi mener det er avklart i brevene som har kommet fra departementet, men det er viktig at det kommer fram dersom ikke alle er enige, sa Gudbjørgsrud.

Prosjektdirektør Anne Siri Haugen for Intercity i Bane Nor sier at de må diskutere med Jernbanedirektoratet om det er aktuelt for dem å legge ned innsigelse mot å ta ut bru. Bakteppet er at samferdselsdepartementet kraftig har innskjerpet betydningen av å holde kostnadene nede.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00