Etter fem års drift, er Hamar gårdeierselskap AS meldt oppløst.

15 gårdeiere i Hamar sentrum gikk i 2013 sammen om å etabler det felles selskapet Hamar gårdeierselskap.

Tanken var å legge eiendommene inn i samme selskap, for å forvalte og utvikle eiendommene i fellesskap. Men eierne kom ikke i mål med en slik modell, og før jul ble selskapet meldt opplyst. Trond Bakke, som var daglig leder i selskapet, sier at det ikke var stor nok interesse for å legge eiendommene sine inn i et slikt selskap.

– Interessen var ikke stor nok, eller tiden ikke moden. Kommunen sa også nei til å være med videre i en slik modell, sier Bakke.

Eierne har nå fått tilbake sin aksjekapital. Men forsøket var ikke forgjeves, mener Bakke.

– Vi fikk åpnet øynene for at noe måtte gjøres i Hamar sentrum. Nå tar Hamar gårdeierforening engasjementet videre, sier Bakke.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00