Et slikt svømmebasseng som skissen viser vil koste nesten 100 millioner kroner. Det anbefaler rådmann Jørn Strand at politikerne sier nei til. Han mener Ringsaker kommune ikke har råd.

Dobbelt så dyrt

Det er satt av 49 millioner kroner i kommunens økonomiplan til nytt basseng på Brøttum. Prosjektet som nå legges fram har en kostnadssprekk på 49,1 millioner kroner:

  • Nytt svømmebasseng alene vil koste 74,7 millioner kroner.
  • Rivning av eksisterende bassengbygg og erstatte det med en ballbinge koster 8,4 millioner kroner.
  • I tillegg må uteområdet opparbeides for inntil 15 millioner kroner.

Så mye vil ikke rådmannen bruke. Han vil flytte svømmeundervisningen til Moelv. Han mener det også er riktig å rive svømmebygget, bygge ballbinge og sette i stand uteområdet. I tillegg vil han sette av fem millioner kroner til utviklingstiltak for ungdom.

Resten av den opprinnelig avsatte potten vil rådmannen overføre til bygging av nytt sykehjem i Moelv.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00