Inntektene kan forsvinne om Frp får bestemme. Partiet vil på landsmøtet i mai nekte kommunene å kreve inn eiendomsskatt fra 2020.

– Frp er ute med valgflesk. Slik var det også ved forrige stortingsvalg da de skulle avskaffe bompengefinansiering av vegutbyggingen, sier Løten-ordfører Bente Elin Lilleøkseth (Ap).

AVHENGIG AV SKATTEN

Heller ikke Hamar-ordfører Einar Busterud (BBL) har noe tro på Frp-forslaget:

– Jeg oppfatter forslaget fra Frp som like realistisk som lovnaden om å kutte bompengeavgifter, sier Busterud.

Samtidig erkjenner ordførerne at kommunene har gjort seg avhengig av eiendomsskatten.

– For en lavinntektskommune som Ringsaker er det helt nødvendig ha eiendomsskatten som en forutsigbar og stabil inntektskilde for å kunne drive gode og trygge velferdstjenester, få til mer vedlikehold, ha råd til å bygge nytt samt drive et utviklingsarbeid, sier Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap).

Ringsaker kommune tar i år inn 113 millioner kroner i eiendomsskatt.

Kun Hamar kommune tar inn mer i eiendomsskatt. Det er forventet at Hamar drar inn 135 millioner kroner i år.

MÅ HA BYRÅKRATER

Anita Ihle Steen klarer ikke å være helt tydelig på hva Ringsaker kommune må kutte ut om inntektene ble redusert med 113 millioner kroner.

– Et slikt inntektsbortfall uten tilsvarende kompensasjon ville gi dramatiske konsekvenser for kommunens aktivitetsnivå, sier hun.

Frp mener det må bli færre byråkrater når kommunene skal drive mer effektivt. Det ser også Einar Busterud:

– Noen må for eksempel planlegge turnuser og behandle byggesaker. Det er ikke slik at vi kan kutte i administrasjonen uten at det får store konsekvenser for tjenestetilbudet, sier Busterud.

UNDERFINANSIERT

Stange-ordfører Nils Amund Røhne (Ap) legger ikke skjul på at eiendomsskatten er en del av finansieringen av velferden i Stange kommune.

– Uten eiendomsskatt hadde vi ikke hatt noe overskudd de siste årene. Det innebærer at vi ikke ville hatt krefter til å drive samfunnsutvikling i Stange. Da måtte vi har lånt for å bygge og utvikle kommune. Det er ikke tvil om at uten eiendomsskatt så underfinansierer regjeringen kommunene, sier Røhne.

Bente Elin Lilleøkseth har ennå ikke hørt noen i Frp si hvordan velferd skal finansieres uten skatten.

– Å kutte 20 millioner kroner er dramatisk for skole, barnehage og eldreomsorg, sier hun.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00