Det røk ennå fra ruinene av driftsbygningen på Stein gård torsdag kveld, og brannvesenet bedrev fortsatt etterslokking etter mørkets frambrudd.

Flere gravemaskiner var også på plass for å rydde unna bygningsrester.

– Vi holder på med punktslokking, og det ryker fra flere steder som man kan se. Det er en utfordring med mye bølgeblikkplater. Under der er det varmt, fortalte utrykningsleder i brannvesenet, Frode Randen.

i gang med etterforsking

Politiet er i gang med den taktiske etterforskingen, og har allerede fortatt noen vitneavhør. Det vil de også fortsette med i dagene framover.

– Vi er i dialog med eieren av gården, og har fått tegninger av driftsbygningen. Vi har også hatt kontakt med vitner ellers, og vil foreta avhør av dem som har sett noe, forteller leder av etterforskerenheten i Ringsaker, Trond Blikstad.

Ut ifra den foreløpige etterforskingen har politiet allerede en teori om hvor i den store bygningen brannen begynte. Rapportene forteller at det innledningsvis brant i nordenden av bygget.

– Vi har en viss formening om området hvor brannen startet, men vi kan ikke si noe om arnested og selvfølgelig ikke årsak, sier Blikstad.

vanskelig arbeid

Politiets krimteknikere må vente med de tekniske undersøkelsene til ruinene er kalde.

– Vi har ikke foretatt noen krimtekniske undersøkelser enda, sier Blikstad.

Han beskriver at det kan ta lang tid før man nærmer seg en årsak til den tragiske brannen.

– Det er vanskelig å si, men det kan ta dager, eller uker og måneder, sier politimannen.

Og arbeidet blir nøysommelig for krimteknikerne.

– Det handler om å begrense så mye som mulig, og utelukke brannårsaker underveis. Det er også ekstra utfordringer når det er så nedbrent, sier Blikstad.

overtent på minutter

Utrykningsleder Frode Randen kan ikke huske en lignende brann i regionen.

– Det har ikke vært noe av dette kaliberet på mange år, forteller han.

Driftsbygningen var så å si overtent når brannvesenet ankom åstedet, rundt ti minutter etter at de ble varslet.

– Det meste hadde rast etter en time. Nå skal vi bare gjøre det kaldt, forteller brannmannen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00