Her er oversikten over detaljvarehandelen per innbygger i de største kommunene rundt Mjøsa. Hovedtallene er fra 2016, mens tallene i parentes er fra året før:

Hamar: 114.227 kroner (108.817 kr)

Lillehammer: 110.090 kroner (106.740 kr)

Ringsaker: 88.089 kroner (82.946 kr)

Gjøvik: 97.545 kroner (95.303 kr)

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00