I statsråd 10. mars ble det bestemt å slå sammen Hedmark og Oppland fylkesmannsembeter.

Dette er et ledd i regjeringens regionreform. Fra 1. januar 2019 skal landet ha 11 fylkesmannsembeter mot 17 i dag.

Regjeringen har ikke sagt hvor det sammenslåtte embetet skal ligge, men det står mellom Hamar og Lillehammer.

110 arbeidsplasser

Fra Lillehammers side er posisjoneringen i full gang for å få embetet.

For Hedmarks del er det snakk om 110 arbeidsplasser som i dag befinner seg i Statens hus i Hamar.

Det er sagt at ingen ansatte skal miste jobben som følge av omorganiseringen, men at noen kan få nye arbeidsoppgaver.

Regionrådet for Hamar-regionen vedtok på sitt siste rådsmøte å sende en henvendelse til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Knutepunkt

I henvendelsen, lister de opp gode grunner for at regjeringen bør velge Hamar som sted for fylkesmannen i den nye sammenslåtte regionen.

Foreløpig har ikke den nye enheten fått noe navn, men Fylkesmannen i Innlandet er sannsynlig. Regionrådet viser til at Hamar har sterke fagmiljøer innen samfunnssikkerhet, og er et kommunikasjonsmessig knutepunkt nær Oslo og Gardermoen.

Skummel veg

Regionrådsleder og ordfører i Ringsaker kommune Anita Ihle Steen (Ap) synes Hedmark og Oppland Høyres strategi om å «gi» fylkesmannen til Lillehammer, mot å samle fylkesadministrasjonene (fylkeskommunen) i Hamar, er en skummel veg å begi seg inn på.

– Både Hedmark og Oppland fylkesting har sagt at de ikke ønsker noen sammenslåing, og det kan skje at fylkeskommunene fortsetter som i dag. Da er det dumt dersom fylkesmannen forsvinner til Oppland, påpeker Steen.

Hamar et tyngdepunkt

Det er antydet at det kommer en avklaring på plassering av det nye fylkesmannsembetet før sommeren.

Steen sier at hun ikke kategorisk er negativ til å diskutere større regioner, men hun vil vite hvilke funksjoner staten er villig til å gi fra seg, og hun står godt plantet bak Arbeiderpartiets linje om at sammenslåing skal være frivillig.

– Dersom vi begynner med omorganisering for omorganiseringens skyld, risikerer vi at fagfolk forsvinner og lite motivasjon i organisasjonen. Vi må starte med innholdet, mener Steen.

Hun påpeker at de rundt 110 arbeidsplassene som befinner seg hos fylkesmannen i Hedmark, er kompetansearbeidsplasser som er viktig for regionen.

Hamar-regionen er desidert det befolkningsmessige tyngdepunktet i Innlandet. Bo- og arbeidsregionen Hamar har cirka 92.000 innbyggere, mens Gjøvik har 68.000 og Lillehammer 37.000 innbyggere.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00