Stangevegen må heves for at vegen skal kunne krysse over ny jernbanetrasé. De røde ballongene mange vegfarende har sett ved Stangebrua, og som Briskebyen vel har hengt opp, er ment å illustrere topp-punktet på ny vegbru (kote 136 meter over havet på det høyeste).

Per Magnar Klomstad i Statens vegvesen redegjorde på innsigelsesbefaringen torsdag om deres syn på jernbaneplanene gjennom Hamar. Statens vegvesen har ikke lagt ned noen innsigelser, men de har frarådet det østre jernbanealternativet.

Stangevegen må stenges i perioder, og de 12.500 bilene som passerer der i døgnet må finne andre ruter mellom Hamar og Bekkelaget.

– De vil bruke Kjonerudvegen til Vangsvegen, som vil få 30.000 biler i døgnet, og ikke vil klare å ta unna, mener Klomstad.

Vangsvegen blir berørt ved at det må bygges ny bru for jernbanen som skal krysse over. I området Furnesvegen/Smeby blir vegen berørt av tunnelpåslag.

Den nye Stangevegen må heves, og stigningen på fem prosent er for å imøtekomme krav om universell utforming.

Vegen skal bygges med gang- og sykkelveg, men Statens vegvesen tror brua blir opplevd som for bratt, slik at mange heller vil ta bil enn å gå eller sykle over.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00