I forhandlingene med Venstre og KrF ble midler til planlegging av jernbane økt med 280 millioner kroner.

Flertallet i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité forutsetter at de ekstra midlene benyttes til å sikre fortsatt framdrift i planleggingen av hele InterCity til Halden, Skien og Lillehammer.

Men om dette innebærer at Jernbaneverket har nok penger til å lage reguleringsplaner for hele strekningen fra Sørli til Brumunddal, slik at utbyggingen kan nå Hamar i 2024, er fortsatt uvisst.

– Vi har fortsatt ikke fått bekreftet inndeling av planmidler på de ulike strekningene, opplyser planleggingssjef Lars Eide for strekningen Sørli til Lillehammer til HA onsdag.

Sendt fra min iPhone

Den 14. des. 2016 kl. 09.50 skrev Eli Johanne Haugen :

Hei

Er JBV klar til å si noe mer om bruken av bevilgede planmidler til IC?

Vi lurer jo på om det nå blir nok penger til å regulere hele dobbeltsporstrekningen fra Sørli til Brumunddal, og KDP (?) fra Brumunddal til Lillehammer?

Er framdriften på planlegging dermed sikret slik at dobbeltspor kan nå Hamar i 2024 og BR dal i 2026?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00