Det var Hamar kommune og Hedmark fylkeskommune som i sin tid stiftet Disen kulturveksttun. Stedet er et senter for kunst- og kultur, og leier blant annet ut atelierer til kunstnere, Turnéorganisasjonen i Hedmark og lokalt kulturliv.

I 2014 flyttet største leietaker Teater Innlandet ut.

I 2005 ble det bygget en prøve- og framvisningssal for teateret i et av byggene på kulturveksttunet. Gjelda knyttet til denne salen gjør det nå utfordrende å ta vare på den store bygningsmassen.

Stort etterslep

Et nytt styre troppet på tidligere i år, og jobber for å få inn flere leietakere og utrede om deler av eiendommen kan omreguleres selges.

– I dag går det akkurat rundt, men gjelda på 3,4 millioner kroner gjør at det ikke er stort av vedlikehold vi får til, forteller styreleder May-Liss Sæterdalen.

Vedlikeholdsetterslepet øker år for år, og selv om det ikke er prekært ennå, har styret søkt sine stiftere Hamar kommune og fylkeskommunen om å få ettergitt deler av gjelda.

Ser muligheter

Det nye styret hvor også Erling Behrens, Inga Blix og Håkon Skoge med flere sitter er opptatt av å se muligheter framfor problemer.

– Vi har mange ideer og tanker til hvordan vi kan få økt bruk av lokalene, men er nødt til å være ansvarlige og tenke framover. Uten nødvendig kapital vil bygningene på Disen forfalle, sier Behrens.

– Kan det være aktuelt å selge hele eiendommen?

– Vi er i gang med å se om vi kan omregulere og selge noe, men å selge hele eiendommen er ikke aktuelt, opplyser Sæterdalen.

– Disen er en kulturinstitusjon med en historisk bygningsmasse. Vi må diskutere om hele eiendommen skal være til kulturformål, supplerer Behrens.

Blix er en av 13 kunstnere som leier atelier i den gule bygningen på tunet.

Hun synes det ville vært spennende om Disen kom med i et program hvor kunstnere fra andre deler av Norge/land kunne komme til Disen for å jobbe kreativt i perioder.

Blix mener Disen er spesielt godt egnet for teater/scenekunst med Black boxen de har.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00