I fagetatenes plangrunnlag til Nasjonal transportplan (NTP), stopper dobbeltsporet sør for Hamar.

Ordfører Einar Busterud baserer sin oppfatning på at det også blir status i regjeringens forslag, etter kontakt med nasjonale politikere.

– Jeg mener at det går an å nå ambisjonen om å nå Hamar i 2024 likevel, ved at prosjektet kommer inn ved rulleringen i 2021. Årsaken til at jeg ikke tror dobbeltspor i ytre InterCity er med, er økonomi, og ikke trasévalg. Å bygge dobbeltspor i ytre InterCity er mye dyrere enn det er finansiering til, mener Busterud.

Regjeringens forslag til NTP legges trolig fram rett før påske.

– Er ikke det defensivt å avskrive at strekningen nord for Hamar ikke blir prioritert nå?

– Ja, hvis det er defensivt å være realist, sier Busterud.

Selv hvis det viser seg at det ikke blir prioritert penger i NTP, mener Busterud at det er ytterst viktig at det kommer en avklaring om trasé gjennom Hamar.

– Det er av hensyn til byutviklingen. Å ha flere båndlagte traseer er ikke bra for byen, sier Busterud.

Selv om ingen av traseene i juridisk forstand er båndlagt før det er fattet et rettskraftig vedtak, kan grunneiere oppfatte det slik, og reguleringsarbeid og investeringer bli satt på vent.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00