Tor André Johnsen har fulgt jernbanesaken tett i mange år. Han omtaler det som en vanskelig, spennende og viktig sak. Stortingsrepresentanten var forberedt på at kommunestyrerepresentantene i Hamar ville gå for det østlige alternativet. Johnsen, som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, sier han vil lytte til kommunen og nå kjempe for jernbane i øst.

– Jeg lytter selvfølgelig til kommunen, og det gjør også dagens regjering. Ønsker lokalpolitikerne jernbane i øst, jobber vi knallhardt for det, sier Johnsen.

– Så får vi se hvor steile Jernbaneverket er og hvordan regjeringen vil håndtere saken videre, legger han til.

Johnsen sier det er positivt at det nå er fattet et vedtak. Det er flere utfordringer knyttet til jernbaneutbyggingen.

– For det første har det vært en kamp om å lande en lokal trasé, med innsigelser på alt. I tillegg må vi sørge for framdrift på InterCity, sånn at jernbanen kommer seg gjennom Hamar. Hvis ikke det skjer, har alt arbeidet vært bortkastet, sier Johnsen.

Anette Trettebergstuen (Ap) sier hun som stortingsrepresentant selvsagt vil kjempe sammen med Hamar kommune om de mål kommunen setter seg, også i denne saken.

– Partiet mitt har gått for vest, det mener jeg også er den beste og mest realistiske løsningen, men flertallet bestemmer. Det er enormt viktig at denne saken løses, at traseen kommer inn i Nasjonal transportplan, som sommer til våren, og at framdriften på dobbeltsporet ikke stanses, sier Trettebergstuen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00