– Etter at HA skrev om dette reagerte flere på at det så ut som en svinesti ved Vikingskipet. Fortsatt ligger søpla der og boplassen har fått tilført en sofa!

Det sier Jon Andersen, driftssjefen i Hamar Olympiske Anlegg AS (HOA) til HA.

Da HA hadde et stort oppslag om forsøplingen i naturreservatet ved Vikingskipet 6. juli uttalte fungerende rådmann Terje Halvorsen at han skulle ta tak i saken med en gang. Han henviste til Bane Nor som grunneier. Bane Nor sa at de skulle se på saken så snart de hørte fra kommunen.

Andersen er like lite imponert over henvisningen til Bane Nor som «opprydningen»:

– Det kommunen sier om Bane Nor og Rom Eiendom er litt merkelig. I alle de 18 årene jeg har vært her har kommunen ordnet opp i dette området. I dialogen med kommunen har det aldri vært vist til noen andre ansvarlige, sier han.

– Skuffet over kommunen?

– Ja. Dette er stusslig!

Terje Halvorsen, assisterende rådmann, sier det nå slik:

– Vi var i kontakt med Bane Nor. De og teknisk etat skulle se på saken, sier Halvorsen.

– Er du fornøyd med at ikke noe har skjedd siden?

– Jeg klarer ikke å si hva slags prioriteringer teknisk skal gjøre, sier Halvorsen til HA.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00