Mandag startet det store arbeidet med å grave opp Ringgata. De neste månedene skal Hias legge nye vann- og avløpsrør.

Bilistene i Hamar har allerede måttet legge om kjøremønsteret etter at Ringgata tidligere i uka ble stengt mellom kryssene Maths Pedersens gate og Stafsbergvegen. Onsdag ettermiddag var en anleggsmaskin i full gang med å fjerne asfaltdekket.

Strekningen vil være stengt helt fram til april. Deretter fortsetter et tilsvarende arbeid med å legge nye vann- og avløpsrør videre nedover Ringgata. Det 20 måneder lange samarbeidsprosjektet mellom Hias og kommunen har en estimert kostnad på 27 millioner kroner.

Parallelt skal Statens vegvesen bygge ny rundkjøring og gangfelt i krysset Ringgata/Furnesvegen. Dette vegprosjektet har en kostnad på 60 millioner, en sum som dekkes av Hedmark fylkeskommune.

Fram til september 2018 vil omkjøring for bilister være skiltet via Furnesvegen, Kirkegata, Grønnegata, Hakabekkvegen og Aluvegen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00