22. desember omtalte HA hvordan Statens vegvesen i samarbeid med Hias og Hamar kommune skal gjennomføre omfattende byggearbeider i området rundt krysset Furnesvegen/Ringgata. Mandag 16. januar stenges deler av Ringgata helt fram til september 2018.

Opprinnelig var vegvesenets plan å lede trafikken via boligområdene på Ajer og Mæhlumsløkka, men dette ble møtt med store protester fra beboerne.

HER SER DU HVORDAN VEGVESENET FØRST VILLE HA OMKJØRINGEN

Torsdag opplyser vegvesenet at de har gjort en ny helhetsvurdering og kommet fram til at det finnes en bedre omkjøringsveg. Byggeleder Trond Olsen utdyper:

– Noen ganger må vi ta et nytt blikk på saken for å se hvem som får de største ulempene. Etter en helhetsvurdering av trafikkavviklingen har vi valgt å flytte mer trafikk over på fylkesvegene, sier han.

Stenges fra klokken 07

Den skiltede omkjøringen blir dermed flyttet fra boliggatene i nord til sentrum i sørvest. Fra og med grytidlig mandag morgen blir det skiltet omkjøring fra krysset Furnesvegen/Ringgata, ned Furnesvegen til sykehuset og kirka, videre bortover Grønnegata og opp Hakabekkvegen og Aluvegen. Omkjøringen gjelder i begge kjøreretninger.

– Vi mener at dette er den beste omkjøringsvegen. Folk vil alltid kunne velge sine egne veger, men dette er strekningen som vil bli skiltet gjennom byggeperioden, sier Olsen.

Lettelse på løkka

Rune Sandvik er styremedlem i Mæhlumsløkka velforening. I desember var han svært kritisk til vegvesenets første forslag til omkjøring, men nå har tonen bedret seg betraktelig.

– Dette er helt supert for oss. Vi oppfatter denne nyeste endringen som at vi har blitt lyttet til og tatt på alvor, sier han.

Sandvik er fornøyd med at trafikken i boliggatene nå ser ut til å bli mindre enn fryktet.

– Den nye omkjøringsvegen vil avlaste vårt område noe. Vi må nok fortsatt påregne litt mer trafikk enn tidligere, men det er viktig for oss at den største trafikkmengden dirigeres mot større veger med bedre kapasitet.

Sandvik er takknemlig for at vegvesenet gikk med på å gjøre en ny helhetsvurdering.

– Flere beboere her i området har vært veldig ivrige etter å finne en bedre løsning, avslutter han.

Fakta

Fra ja­nu­ar 2017 til sep­tem­ber 2018 vil det pågå stor­stilt byg­ge­ak­ti­vi­tet i og langs Ring­ga­ta, nær­me­re be­stemt på den 700 me­ter lan­ge strek­nin­gen mel­lom av­kjø­rin­ge­ne til Maths Pedersens gate og Sol­vang­ve­gen

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00