Mandag starter Hias arbeidet med å legge nye vann- og avløpsrør på strekningen mellom krysset Ringgata/Maths Pedersens gate og den gamle yrkesskolen. Her blir Ringgata helt stengt fram til april.

I mai fortsetter Hias arbeidet med rørnettet mellom kryssene i Solvangvegen og Furnesvegen. Her blir Ringgata stengt mellom mai og oktober. Parallelt starter vegvesenet byggingen av ny rundkjøring i krysset Ringgata/Furnesvegen.

Siste fase, som starter i oktober 2017, innebærer vann- og avløpsrør, samt ferdigstilling av rundkjøring, gang- og sykkelveg. Hele byggeprosjektet skal være ferdig og avsluttet i september 2018.

Statens vegvesen planlegger å holde Furnesvegen åpen for vanlig trafikk gjennom nesten hele byggeperioden. Kun i korte perioder vil det bli nødvendig å sperre den viktige vegforbindelsen inn og ut fra byen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00