- Hvem er Guro Nina Vestvik?

- Jeg bor i Hamar, og har vokst opp her. Jeg har en bachelor fra BI, med fordypning i organisasjon og ledelse. Så har jeg jobbet innen finans og 19 år i Moelven treindustrier. Det at jeg jobber med det jeg gjør nå, er fordi jeg liker å jobbe kreativt og blir motivert av å se resultater. Jeg har alltid hatt en sterk interesse for arkitektur og design, og har et stort samfunnsengasjement. Summen av disse elementene, gjør at jeg har landet med det jeg jobber med i dag.

- Og hva består jobben som prosjektleder for Byregionprogrammet i Elverum Regionen Næringsutvikling AS, av?

- Det er et nasjonalt program som Elverum, Åmot og Våler er en del av, og som ligger under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det skal bidra til å styrke vekstkraften for byregioner og øke kunnskapen om samspill mellom by og land. Det skal bidra til å styrke regionen som en helhet, og utvikling er det overordnede fokuset.

- Hvilke egenskaper har du som skal komme Hamar til gode fra august?

- Jeg har et sterkt engasjement, og jeg tror jeg er en sterk pådriver. Nå har jeg jobbet med å utvikle prosjekter, og det er det jeg liker å jobbe med. Jeg har stor entusiasme, og summen av industrierfaring, samfunnsengasjement og nettverket jeg har innenfor stedsutvikling både nasjonalt og regionalt, er en fordel. Men nå er det ikke slik at jeg har fasiten på alt, og jeg har enda ikke begynt i jobben.

- Hva er en byutvikler?

- En byutvikler skal være en pådriver for å legge til rette for framtidig utvikling av byrommet, i samspill med mange aktører. Det er viktig at man utvikler byen for alle som skal bo i den. Det er mennesker vi bygger for.

- Fra Elverum til Hamar, større forhold. Håndterer du det?

- Jeg er vant til å jobbe med et stort trykk, og mange baller i lufta. Når det er sagt, så er det veldig mye spennende som skjer i Elverum.

- Hva er utfordringene i Hamar?

Sentrumsdød er en utfordring som hele Norge har, og som jeg har jobbet med i Elverum også. Hamar har også en stor vekst, og må utvikle seg slik at man har botilbud til alle aldersgrupper og personer.

- Hva er fordelene med Hamar?

- Vi ligger strategisk til, med nærhet til alt. Med tanke på infrastruktur ligger vi gunstig til. Vi har også en fantastisk sjøfront som ikke er helt utnyttet, og som har et stort potensial.

- Hva er dine visjoner for byen?

- Det er å utvikle Hamar videre med blant annet å skape gode uterom. Videreutvikle byen slik som man har gjort i Strandgata. Vi må få mer grønt inn i byrommet. Det er mange steder litt for mye asfalt. Jeg tror at hvis man skal få folk til å bevege og kose seg i byrommet, så må man ha flere grønne elementer, og utvikle urbane kvaliteter. Vi har en jobb å gjøre i forhold til å legge til rette for syklende. I sentrum må vi finne den rette miksen av drivere.

- Hamar kommune har bestemt seg for å gi sentrum et estetisk løft, hva er dine tanker om planene?

- Det er veldig positivt, og det er jo allerede besluttet før jeg kom inn i bildet. Det er ting som skal gjøres nå. Man ser at det man har gjort i Strandgata har gitt effekt.

- For Hamar som by, hvor er det best at jernbanen går, øst eller vest?

- Det har jeg ikke lyst til å uttale meg om i denne runden. Men generelt, vi har noen fantastiske naturomgivelser.

- Og hvor er Hamar om femten år?

- Da tror jeg vi er en urban og stor sykkelby.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00