Hamar brannstasjon ble innviet til Lillehammer-OL i 1994, og er derfor fortsatt nokså moderne. Samtidig har man i løpet av de siste årene opplevd utfordringer knyttet til kapasiteten. Dette gjelder i hovedsak mangel på garasje- og lagringsplass, men også beliggenheten i Åkersvika har forbedringspotensial. Det kommende vedtaket om dobbeltspor gjennom Hamar vil bli avgjørende for hva brannvesenet kommer til å gjøre med lokalene i framtiden.

– Vi har vært veldig avventende så lenge ingenting er avgjort. Men, vi er positive til å finne andre løsninger dersom det blir nødvendig.

Det sier Torgeir Dybvig, leder for forebyggende avdeling ved Hamar brannstasjon.

Dersom traseen går gjennom øst, blir dagens brannstasjon revet.

Dybvig sier det vil være en kurant sak å eventuelt måtte flytte.

– Vi vil starte arbeidet så snart det foreligger et endelig vedtak. Da vil vi umiddelbart begynne å legge planer og se på mulige løsninger, sier han.

Ifølge Dybvig står brannvesenet overfor to valg: Enten bygge ut dagens brannstasjon, eller bygge ny et annet sted i byen. Brannvesenet har allerede noen klare preferanser dersom de må flytte til nye lokaler.

– Plasseringen ved Vikingskipet er ikke ideell. Vi skulle gjerne ha kommet oss litt ut av byen og nærmere E6, sier Dybvig – og nevner området rundt Vien-krysset som et eksempel på et aktuelt område.

Dybvig utelukker heller ikke at det kan bli aktuelt å samlokalisere med andre nødetater, for eksempel ambulansetjenesten.

– Vi er positive til å samarbeide med andre aktører, avslutter han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00