Likestillingssenteret er drevet av Stiftelsen Kvinneuniversitetet.

Kvinneuniversitetet ble opprettet som er en ideell stiftelse i 1983. Berit Ås var den første styrelederen.

De etablerte seg på Rosenlund i Løten. I 2006 flyttet de til Hamar, og navnet ble Likestillingssenteret.

Hovedfokus er på likestilling i forhold til kjønn.

Anne-Lise Bakken er styreleder, Christel Meyer nestleder.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00