Det er Hedmark Miljøpartiet De Grønne som har gått via MDGs stortingsgruppe for å få svar på hva det vil koste med et slikt lokk.

Jernbaneverket har konsekvensutredet en midtre jernbanetrasé med ny stasjon under bakken mellom Hamar rådhus og CC Stadion. I Jernbaneverkets forslag er ikke et lokk over skinnene som kan bebygges lagt inn.

Hedmark MDG stemte i fylkestinget for den midtre traséalternativet, og talsperson Bård Sødal Grasbekk sier de mener det er det beste alternativet.

MDG har nå fått svar fra finansdepartementet. Et lengre lokk dimensjonert for bebyggelse over ny bane gjennom Østbyen vil koste cirka 900 millioner kroner, mens et kortere lokk vil komme på 300 millioner kroner.

Ulempen er at midt er en del dyrere enn både det vestre og østre alternativet, i størrelsesorden tre til fire milliarder mer.

– Jeg mener den differansen bør kunne forsvares ut fra at det midtre alternativet er så mye bedre. Midt skårer best på trafikant- og operatørnytte. Dersom kommunen styrer ny bebyggelse til dette området, kan mye være bygd ut til 2024 når dobbeltsporet skal komme, og nytten øker ytterligere, sier Sødal Grasbekk.

Hamar MDG har ikke konkludert om hva de vil stemme for når saken skal behandles i kommunestyret 21. desember.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00