Tirsdagens oppvisning i Turnhallen var ikke bare saltoer og krumspring. I år har nemlig HIL turn for første gang valgt å kombinere en tradisjonell vinterferieleir med turning, med det å forske og eksperimentere.

Dette i samarbeid med gruppa Praktisk Realfag, der Anette Kjelsrud er daglig leder. Hun har en dobbeltrolle som tidligere leder for HIL turn og nåværende leder for troppsutvalget, noe som uten tvil er mye av grunnen bak samarbeidet.

– Vi har et konsept som heter «tren kropp og hjerne» fordi vi ser at kombinasjonen, det at ungene får variasjon i løpet av dagen, er noe de synes er kjempespennende. Barna har vært kjempefornøyde, sier Kjelsrud, som forteller at flere av barna i løpet av den siste dagen av todagersleiren har spurt om de kunne få lov til å fortsette med turn og forskning hele uka.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra flere foreldre om veldig engasjerte barn. De har jo fått med seg hjem ting de har laget i de praktiske eksperimentene, for å vise og fortelle foreldrene, forteller hun.

Selve avslutningsshowet ble satt i gang med smellgass, hydrogen og oksygen blandet sammen i en tom vannbeholder, en kombinasjon som smeller godt. E

tterpå ble det tid til både turnoppvisning og flere eksperimenter både med røyk og ild.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00