– Åh, så flott!

Slik reagerer Ole-Peter Finnes når han kommer ruslende bort for å spørre hva de oransjekledde karene fra kommunen og vegvesenet driver med. Ikledd shorts og gummistøvler har Finnes startet vårpussen utenfor hjemmet i Nordahl Griegs gate. Han forteller om noen trøblete uker etter at Ringgata ble stengt.

Les også: Stengingen av Ringgata skaper farligheter for barna

– Det er greit med økt trafikk, men jeg reagerer på råkjøringen. Denne strekningen er den verste; her er det fri sikt og rett fram. Kjøringen har blitt mye verre etter at det ble bart på vegen, sier han.

Fredag ettermiddag ble en mobil fartsmåler satt opp midt i Nordahl Griegs gate. Hensikten er å opplyse bilistene om hvor fort de kjører, i tillegg til at målingene vil bli loggført og brukt til statistikk. Etter to uker skal fartsmåleren flyttes til Olav Trygvasons gate. I tillegg er det satt opp en trafikkteller som skal måle antall biler i døgnet.

Til uka vil det også bli hengt opp gjennomkjøring forbudt-skilter på alle vegene inn til de sårbare boliggatene i området.

Tre uker forsinket

Bakgrunnen for tiltakene er at Ringgata siden januar har vært stengt for all trafikk fra krysset Maths Pedersens gate og ned mot Furnesvegen. Blant annet skal Hias legge nye vann- og avløpsrør. Arbeidet har medført stor trafikkbelastning i boliggatene på Ajer og Mæhlumsløkka.

Arbeidet har stort sett gått etter planen, men en leveranse fra utlandet skaper likevel litt hodebry.

– Vi er tre uker forsinket, fordi vi venter på en leveranse av nye kummer, sier Hias’ kommunikasjonssjef Lise Busterud Nordal.

Planen var opprinnelig å åpne fase én av byggeprosjektet i midten av april, men åpningsdatoen er nå forskjøvet til den første uka i mai. Når den tid kommer, vil Ringgata i noen måneder være åpen for trafikk på hele strekningen fra Furnesvegen og i retning Hamar vest.

Berører ikke framdriften

I midten av mai starter arbeidet med fase to, som innebærer nye vann- og avløpsrør og bygging av rundkjøring i krysset Ringgata/Furnesvegen. Fra mai til oktober blir Ringgata stengt mellom Furnesvegen og Solvangvegen.

– Fase to blir ikke berørt eller forskjøvet som følge av forsinkelsene. Utenom kummene har alt gått som planlagt, sier Nordal.

Den tredje og siste byggefasen vil pågå fra oktober i år til september neste år. Her skal rundkjøringen i Furnesvegen fullføres, samtidig som det legges nye rør opp mot krysset Stafsbergvegen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00