Tiltaket er omstridt, fordi det ikke kan dokumenteres at gratis parkering gir økt handel. Arbeiderpartiet var i utgangspunktet negativ onsdag, men etter et forslag fra ordfører Einar Busterud (BBL) om å gjøre det til en prøveordning ut 2018 og deretter evaluere ordningen, stilte også Ap seg bak å prøve tiltaket.

For å sette fart i Hamar sentrum, vil rådmann Bjørn Gudbjørgsrud investere millionbeløp for å ruste opp gågata, tilby gratisparkering og satse sterkt på kunst og kultur.

Kun Miljøpartiet De Grønnes Katrine Aalstad stemte imot, fordi gratis parkering strider mot målet om å redusere klimagassutslippene. Samtidig med å åpne for gratis korttidsparkering, forventer kommunen lengre åpningstider i sentrum.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00