Tvestua blir den kalt, stua som ligger på Elvsholmen langs Vangsvegen. Riksantikvaren har fredet stua og holmen fordi denne husmannsplassen er den eneste i sitt slag på Hedmarken. Det er den eneste landarbeiderboligen under Åker gård som er bevart.

Her bodde Ingeborg (født Juliussen) fra hun var rundt 4 år til hun var rundt 7-8, sammen med mor og far og fire søsken. I den andre enden av huset bodde Ingrid og Sverre Hermansen med fem barn.

– Når jeg kjører forbi der i dag kan jeg ikke skjønne at det var mulig. Jeg har ikke så mange minner fra selve stua, ikke annet enn at det var trangt og fattigslig, sier Ingeborg som har en utrolig hukommelse på navn fra disse tidlige 30-årene.

Faren til Ingeborg var murer og hun antar at han hadde jobber på Åker gård siden de fikk bo på Akershaugen, som hun kaller stedet. Da Ingeborg begynte på skolen, gikk hun til Kirkekretsen skole, omtrent der Ridabu skole ligger i dag. Her kom hun i kontakt med Erna Gjertsen, datteren til lensmannsfullmektigen, og ble invitert inn på Åker gård, på grønn salat med sur fløte.

– Det var første gang jeg smakte det, og det var så godt, forteller Ingeborg.

Da Ingeborg var åtte år, flyttet de til Søhagen i Kallerudvegen og Ingeborg begynte på Skramstad skole. Ikke lenge etter mistet hun moren sin som hadde vært nyresyk en god stund.

– Vi ble snart opplært til å arbeide, og vi måtte pent gå dit vi skulle. Jeg husker at jeg syklet fra Kallerud ned til Kooperativen på Vangli for å kjøpe to kilo mjøl. Hver søndag morgen gikk vi på søndagsskole hos Olaf Urstad oppe i Øvre Vang, forteller hun og rister på hodet:

– I dag har jeg det så godt. Det er helt ufattelig hvordan vi hadde det, sier Ingeborg Eggen, som storkoser seg i leiligheten sin i Snekkerstuvegen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00