I 2014 var gjennomsnittlig behandlingstid på byggesaker 52 dager i Hamar kommune.

Det plutselige hoppet i 2015 til 119 dager, forklares av tidligere byggesaksleder Reidar Sætveit med at gamle, avsluttede saker trakk opp gjennomsnittstiden, trass i at de egentlig ikke skulle vært regnet med i det hele tatt.

Hamar kommune tok til rapporteringen i 2015 ut rapporter direkte fra sitt fagsystem på byggesak, og da ble en del gamle saker medregnet.

– I 2016 gikk vi igjennom og luket ut gamle saker, sier Sætveit.

I tillegg har kommunen startet med å registrere saker og behandlingstid i et enkelt regneark, for lettere å kunne kontrollere rapportene som kommer ut av fagsystemet.

Normalt i 2016

For 2016 ser tallene langt lysere ut. I 2016 gikk det i gjennomsnitt 45 dager å få et vedtak på en rammesøknad i Hamar kommune. Alle etttrinnssøknader hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 27 dager.

Dermed ligger Hamar omtrent på nivå med landsgjennomsnittet for byggesaker.

Gjort tiltak

Leder for byggesak Børge Jacobsen sier at de nå er godt innenfor fristene både for sakene som har tre ukers og tolv ukers frist.

Teknisk sjef Kjetil Wold Henriksen har hatt stort fokus på saksbehandlingstidene siden har tiltrådte i fjor høst.

– Vi har gjort tiltak internt, og vi styrker nå byggesaksavdelingen med to stillinger. Vi ansetter en ny saksbehandler i servicekontoret, og en ny byggesaksbehandler. Og vi har begynt med et regneark for å registrere saker inn og når vedtak er fattet, sier Henriksen.

Stange var best

I løpet av året skal også byggesaksavdelingen anskaffe nytt saksbehandlingssystem for å effektivisere saksbehandling og rapportering.

Henriksen mener byggesaksavdelingen har en nøkkelrolle for at nye innbyggere og etablerere opplever Hamar som en attraktiv kommune å komme til.

For øvrige kommuner på Hedmarken, var saksbehandlingstiden i snitt på byggesaker i 2015 41 dager i Ringsaker, 23 i Løten og 13 i Stange kommune. Gamvik kommune hadde en behandlingstid på 145 dager.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00