Tirsdag og onsdag arrangerer Stortingets transport- og kommunikasjonskomité åpen høring om ny Nasjonal transportplan.

Ordfører Einar Busterud (BBL) søkte om plass for å snakke for komiteen innen fristens utløp, men fikk nei.

– De slipper ikke til enkeltkommuner. 118 instanser ønsket å stille, men ikke alle fikk plass. Vi har en dialog med Hedmark fylkeskommune, da, sier Busterud.

Dobbeltspor

Mens Regionrådet for Fjellregionen og Kongsvingerregionen begge har fått plass i høringen, gjelder ikke det Regionrådet for Hamar-regionen, som er samarbeidsorganet for Hamar, Ringsaker, Stange og Løten kommuner.

Den brennaktuelle saken for regionen, er framføringen av dobbeltspor.

Mens det i forrige NTP var et mål å bygge dobbeltspor til Hamar i 2024 og Lillehammer i 2030, er ambisjonen i den nye planen redusert til dobbeltspor til Åkersvika i 2024 og Lillehammer i 2034.

Viktig arena

Formannskapsmedlem Morten Aspeli (Ap) reagerer på at Hamar-regionen ikke er påmeldt.

– Det er viktig at Hamar-regionen deltar på en slik høring. Nasjonal transportplan er kjempeviktig for regionen og Innlandet. Ledelsen i regionrådet burde ha vært der. Andre regioner synes det er viktig å være der, sier Aspeli.

Ikke påmeldt

Regionrådsleder og ordfører i Ringsaker Anita Ihle-Steen bekrefter at de ikke har søkt om å få stille i høringen, men at fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) skal stille.

Hun har fått fire minutter til rådighet. Intercity blir ett av to hovedtemaer.

– Fire minutter går fort. Vi synes det er beklagelig at ambisjonsnivået i Intercity-satsingen på Dovrebanen er redusert i forslaget, sier Adolfsen.

Hun er glad for at Østlandssamarbeidet vil bruke hele sin taletid på Intercity.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00