Hun er arbeidslagsleder for bofellesskapet og har vært aktivt med i byggeprosessen. Her var det nemlig fire leiligheter som ble bygget i 1991. Nå er resten av tomta utnyttet slik at det totalt blir 10 leiligheter, hver på 50–60 kvadratmeter, med et fellesrom og uteplasser. Bofellesskapet har heldøgnsbemanning. Den lave bygningen ligger omkranset av eneboliger, akkurat slik Husbanken krever for boliger som er tilpassa brukere med spesielle behov. De som får gleden av å flytte inn her, bor i dag hjemme.

Anne Brendjord, assisterende helse- og omsorgssjef, er veldig fornøyd med det samarbeidet de har fått med prosjektledelsen i kommunen.

– Vi samarbeider nært under planleggingsfasen. Når byggingen er i gang, overlater vi alt til prosjektleder, og vi viser nå at vi kan holde både budsjett og tidsramme, sier hun og gir mye av æren til prosjektleder Nils Solbraa. Hun roser også det gode og effektive forholdet de har fått til Husbanken.

Brendjord har stort håp om at skal få støtte til å bygge enda flere bofellesskap. Oversikten som er laget fram til 2023, viser at 68 brukere vil ha behov for tilrettelagte boliger. 32 av disse står som søkere på en tilrettelagt leilighet, de aller fleste av dem bor nå hjemme.

– For en del brukere kan disse leilighetene være en overgangsleilighet til de eventuelt vil bo helt for seg selv, sier Anne Brendjord. Hun har nå fått planleggingsmidler for et bofellesskap i Vekten. Også her kan det være aktuelt å bygge inntil bofellesskapet som allerede er der.

Hamar har nå 16 bofellesskap med totalt 140 brukere. Georg Skutlaberg, som leder tjenesten for funksjonshemmede, har gode erfaringer med slike forholdsvis små fellesskap der en både har egne leiligheter, men også muligheter for felles oppholdsrom.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00