Truls og Tom Haakonsen vil gjennom selskapet Norhus Innlandet Ressource bebygge Stafsbegvegen 76 med en ny blokk med 35 til 40 nye boliger i fem etasjer samt dagligvareforretning på 1.500 kvadratmeter.

Les også: Ønsker fortetting i Hamar

Protestene i nabolaget har vært mange og kraftige knyttet til uavklarte trafikale forhold og høyden på den planlagte bebyggelsen.

Trafikk-analyse

Men hos politikerne var det liten vilje til å lytte til naboene å spore. Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud vil gjennomføre en trafikkanalyse for området, men uavhengig av denne fortettingen. 

Les også: Frykter fortetting og trafikk

BBL-politiker forventer at trafikkanalysen blir gjennomført raskt.

– Jeg forventer at den blir prioritert, og kommer relativt raskt, mener Martinsen.

Viktig med dialog

Varaordfører Knut Fangberget (H) sier at Hamar er en by som vokser, og at det vil være ulike interesser.

– Det er viktig at dialogen med naboene blir god i fortsettelsen, mener Fangberget.

Med påstander om at utbyggerne har forsøkt å kjøpe tomta med mafia-lignende metoder (se undersak) kan det være en betimelig påpekning.

Skuffet nabolag

Nabolaget har organisert seg, og samlet 410 underskrifter med krav om trafikkanalyse og redusert byggehøyde. 

Nabo Tom Mangerud har deltatt i en arbeidsgruppe om saken. Etter behandlingen i formannskapet onsdag, er han skuffet. 

– Vi som nabolag er positiv til en fortetting, men mener byggehøyden på fem etasjer er for høy og et skeptisk til en trafikkøkning som følge av en dagligvarebutikk. Vi ønsket at man fant en middelveg, som i større grad tar hensyn til det eksisterende bomiljøet, sier Mangerud.

Han føler at de som nabolag ikke har blitt hørt overhodet, og sier saken vil bli påklaget dersom utfallet blir det samme i kommunestyret om en uke.

Utbygger Truls Haakonsen sier til HA at de nå avventer kommunestyrets behandling, men at de ønsker byggestart i første halvår neste år.

Avviser mafia-metoder

Haakonsen-brødrene avviser at de har bedrevet mafiametoder for å få hånd om naboeiendommen til Stafsbergvegen 76.

Dette er påstander som har kommet fra noen av naboene. Truls og Tom Haakonsen har tilbakevist påstandene i et notat som følger saken. 

De mener at noen i nabolaget har fortalt historier om deres framferd som har til hensikt å diskreditere dem og deres arbeidsmetoder. De avviser på det sterkeste at de har forsøkt å kjøpe naboeiendommen til Stafsbergvegen 76 med press og mafia-lignende metoder. De har ikke hatt noen dialog med denne grunneieren, skriver de. 

De presiserer at de oppfatter at de fleste berørte har framført sine merknader på en saklig måte, noe de mener borger for at det vil være mulig å føre en konstruktiv dialog med nabolagt når reguleringsplanen for eiendommen blir endelig stadfestet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00