Bidragsyter er Miljødirektoratet, og deres tilskuddsordning «Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene».

Ifølge søknaden skal sykkelhotellet ligge inntil det sentrale kollektivknutepunktet i Hamar, som består av skysstasjon og jernbanestasjon.

Sykkelhotellet skal sørge for at syklene står trygt og skjermet. Sykkelhotellet skal ligge hvor det i dag er sykkelparkering.

I dag utgjør hærverk og tyveri et visst problem blant parkerte sykler ved stasjonen.

Bak søknaden står Sykkelbyen Hamar, som består at Hamar kommune i samarbeid med Statens vegvesen og Hedmark fylkeskommune. Sykkelbyen skal stille med egenkapital til prosjektet.

Miljødirektoratet utbetaler støtten når tiltaket er gjennomført. Totalt er det gitt tilsagn om 150 millioner kroner under denne tilskuddsordningen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00