I årene fra 2011 til 2014 ble det gjennomført en stor utbygging og rehabilitering av Ankerskogen svømmehall til 440 millioner kroner.

Etter at det viste seg at denne ikke var fundert i realistiske økonomiske prognoser, gikk anlegget med store underskudd i 2014 og 2015, i størrelsesorden seks til ti millioner kroner.

Det er Hamar kommune selv som må dekke underskudd i kommunale foretak.

Redusert husleie

I 2016 har det foregått en større nedbemanning og omorganisering av driften i Ankerskogen, og kafédriften er satt ut til private.

For 2016 gjør Ankerskogen svømmehall opp sitt regnskap med en pluss på 887.000 kroner, bekrefter rådmann Bjørn Gudbjørgsrud i Hamar kommune.

Han er svært godt fornøyd med snuoperasjonen som er gjort ved anlegget.

Hamar kommune reduserte i 2016 husleia med ni millioner kroner til Ankerskogen.

Samtidig strøk de sitt årlige driftstilskudd på drøyt seks millioner kroner.

Reelt sett «kostet» anlegget Hamar kommune to millioner kroner mindre i 2016 enn i 2015, noe som utgjør fire millioner kroner på et helt år (nedbemanningen slo fullt inn fra andre halvår i 2016).

– Fra kommunens ståsted brukes det mindre på Ankerskogen nå, som vi kan bruke til andre formål i kommunen som skole og omsorg, sier rådmannen.

Får honnør

Han roser innsatsen fra styret og de ansatte i Ankerskogen.

– De har gjort en kjempejobb og levert på bestillingen fra kommunestyret. Jeg vil gi stor honnør til de som har vært med på omstillingen. Ankerskogen er et veldig viktig folkehelseanlegg for Hamar-samfunnet, påpeker Gudbjørgsrud.

Han henviser til det kommunale foretaket selv å forklare overskuddet på nærmere 900.000 kroner.

Sterk konkurranse

I månedsrapporten for oktober i fjor meldte Ankerskogen om en inntektssvikt i treningssenteret på en halv million kroner, men samtidig om reduserte lønnskostnader i hele anlegget grunnet nedbemanning.

I påvente av en privat driver ble kafétilbudet i en periode betjent av personell i resepsjonen, noe som også reduserte kostnadene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00