Hedmark Røde Kors har drevet ordningen med flyktningguider i 14 år.

I denne ordningen møtes hamarsinger og personer med innvandrerbakgrunn for å dele tid og erfaringer, med mål om å bidra til en lettere integrering for innvandrere.

Nysgjerrig

Ordfører Einar Busterud er godt kjent med ordningen.

Selv med en travel timeplan og mange gjøremål, stiller ordføreren opp som flyktningguide for Mohamed Jbara, som kom til Norge som flyktning fra Syria for 1,5 år siden.

Han går på norskkurs, og har allerede kommet langt i å lære seg språket, men vil forstå mest mulig av hvordan nordmenn tenker og hvordan det norske samfunnet fungerer.

– Jeg må møte mennesker, sier Mohamed.

Busterud sier at det viktigste er å komme seg ut på hverdagsarenaer og gå på ting sammen. Da HA var på Røde Kors-huset, møttes de to for første gang, telefonnumre ble utvekslet og det første møtet avtalt.

– Jeg vil oppfordre andre til å melde seg som guider. Guidene får utvidet sin horisont, og vil få større forståelse for hvordan lokalsamfunnet oppleves fra utsiden. Jobb er det aller viktigste. En guide kan gjøre overgangen til Norge enklere, mener ordføreren.

Plass til flere

Flyktningguide-ordningen i Hamar har i dag 15 guider, men plass til flere, ifølge koordinator Sadegh Fard.

– Guidene har en viktig rolle i å gi råd til flyktninger, spesielt om jobb og aktiviteter. I løpet av årene vi har drevet på, er hundrevis blitt integrert i det norske samfunnet, sier Fard.

Gunnar Brox Haugen har vært flyktningguide i fire år, og avkrefter oppfatninger om at det er krevende eller vanskelig. Han oppfatter det derimot som positivt og givende, og har vært referanse for mange som har søkt jobb.

Flyktningkompis

Nå er Hedmark Røde Kors i ferd med å prøve ut en ny ordning, som heter Flyktningkompis.

Denne ordningen retter seg mot ungdommer, både innvandrere og norske, som ønsker å utvide nettverket sitt. Gjennom aktiviteter som idrett, kino, play station med mer blir de bedre kjent og integrert.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00