Hamar montessoriskole har søkt byggesaksavdelingen om rammetillatelse for nybygg på Hedmarktoppen.

Nybygget er plassert parallelt med Jessnesvegen. Studio NSW har nå på vegne av den private skolen søkt om dispensasjon fra formålsgrenser i reguleringsplanen. Skolebygget skal brukes som aktiv skjerming mot vegen, og samtidig får en større, sørvendt skolegård.

Hamar montessoriskole holder i dag til å det gamle samfunnshuset på Ener, hvor lokalene ikke er godkjente for skoledrift. Etter at Hamar kommune sa ja til å garantere for lån, har det blitt fart i byggeplanene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00