Vang historielag engasjerer seg i framtiden til Åker gård.

Historielaget ved leder Steinar Sætervadet har skrevet en uttalelse om salget av Åker gård.

De mener kunnskapen om arkeologiske undersøkelser i regionen er for liten, og at det bør vurderes å etablere et arkeologisk museum på Åker gård som vil gi nytt liv til bygningsmassen.

– Hvem som skal være formell eier av eiendommen kan diskuteres, men det må være en eier som er i stand til å ivareta eiendommen på en god måte, heter det i uttalelsen.

Budfristen for å kjøpe den tidligere kongsgården er 16. januar 2017 klokken 12.00.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00