Det går fram av et brev fra kommunalminister Jan Tore Sanner til ordfører Einar Busterud 3. februar.

Hamar kommune har bedt om møter med de berørte departementene for å fremme kommunens syn på jernbanetrasé, men Sanner foreslår at de avventer slike møter til etter at det er avholdt en befaring med et tilhørende offentlig møte.

2. eller 3. mars

Koordinerende saksbehandler i kommunaldepartementet Liv Kristine Mortensen opplyser til HA at de forsøker å få avholdt dette møtet i løpet av februar, men realistisk sett blir det i starten av mars.

Etter det HA erfarer, er 2. eller 3. mars aktuelle datoer.

I dette møtet skal kommunene, innsigelsesmyndighetene og fylkesmannen presentere sine vurderinger og begrunnelser før det blir befaring i terrenget.

Et slikt møte og befaring er et offentlig møte. Det betyr at både presse og folk for øvrig kan møte opp.

Mortensen bekrefter at innsigelsessaken har topp prioritet i departementet.

– Vi prøver å få avgjort sakene så raskt som mulig. Når det skal være med folk fra politisk ledelse i tre departementer, er det et puslespill å få til et tidspunkt som passer, sier Mortensen.

Statssekretærer

Det er aktuelt at statssekretærer fra både kommunal-, landbruks- og samferdselsdepartementet deltar i møtet.

Fylkesmannen i Hedmark skal bistå departementet med forberedelser.

Mortensen sier at de i dialog med fylkesmannen og kommunene skal diskutere hvilke traseer som skal befares, men at det uansett blir det østre og det vestre.

Tidsnød

Ordfører Einar Busterud er glad for at det ikke gikk lang tid fra innsigelsessaken ble oversendt fra fylkesmannen til brevet fra Sanner.

– Det er sagt fra politisk hold tidligere at saken er prioritert, og dette er i tråd med det de har lovet, sier Busterud.

Uansett er det rimelig klart at det er knapt med tid. Det er ventet at forslaget til ny Nasjonal transportplan legges fram av regjeringen rett før påske, kanskje 7. april.

Regelen er at det må foreligge en godkjent kommunedelplan for å bli prioritert for midler.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00