Det har vært mye usikkerhet rundt det som kalles planleggingsmidler for jernbanen. Planleggingsmidler er avgjørende for å få en byggeklar strekning.

HA har spurt Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) om hva som skal planlegges på Intercity-strekningen på Dovrebanen i 2017.

Planleggingssjef Lars Eide opplyser at det i avtalen med Jernbaneverket er avsatt 50 millioner kroner til å fullføre kommunedelplanarbeidet mellom Sørli og Brumunddal og starte på reguleringsplan i Stange kommune.

– Det betyr at vi får til en oppstart av reguleringsarbeidet mot høsten 2017. Vi har fortsatt et mål om å nå Åkersvika i 2024, sier Eide.

Videre er det i avtalen med Jernbanedirektoratet avsatt 10 millioner kroner til tilleggsutredninger.

– Men konkret hva de skal brukes til er det opp til kommunaldepartementet å bestemme. Vi avventer derfor en bestilling derfra, ifølge Eide.

I avtalen med Jernbanedirektoratet er det satt av fem millioner kroner til oppstart av planprogram for Brumunddal–Moelv.

– Det innebærer at vi trolig vil sette i gang et forberedende arbeid med planprogram for Brumunddal–Moelv til høsten. Det er realistisk å få på plass et planprogram i 2018. Det er ikke inngått noen avtale videre nordover etter Moelv. Det betyr at det heller ikke satt av penger til videre arbeid til Lillehammer.

Dette fører i utgangspunktet til forsinkelse i planleggingen nord for Brumunddal. Men forutsetningene kan endre seg; i utgangspunktet er det satt av 5 millioner til oppstart av planprogram, men dette kan endre seg som en følge av behandlingen i NTP. Hva som skjer fra 2018 og framover vil være avgjørende for framdriften, sier Eide.

Det er ventet en pressekonferanse om ny NTP med regjerings- og støttepartier torsdag formiddag.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00