* Jernbanen er viktig for meg, og jeg går for vest med kulvert. Det gjør jeg fordi det gir en sentral plassering av stasjonen, og jeg tror det vil skape vekst i næringslivet og dermed flere arbeidsplasser.

* Jeg vil også verne dyrket mark og kulturlandskapet i Åkersvika, så mitt valg er en kombinasjon av stasjonsvalg og vern av natur og kulturlandskapet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00