– Det sitter langt inne å bygge i Klukhagan, Furuberget og Frøbergsberget, sier Busterud.

Ordføreren sier at saken illustrerer noen av problemene Hamar står oppe i når nabokommunene sa nei til kommunesammenslåing.

– Resultatet kan fort bli en konkurranse i å bygge på dyrket mark. Vi må belage oss på mer fortetting, men hva med dem som ikke ønsker å bo midt i byen? Skatteinntektene følger innbyggerne, og Hamar ønsker flere innbyggere, sier Busterud.

Rådmannen ønsker en ny SMAT-plan (samordnet plan for miljø, areal og transport) som er mer balansert enn dagens plan, og gir Hamar anledning til å satse på variert nærings- og boligutbygging i egen kommune.

I Hamar har det vokst fram en forståelse av at Ringsaker kommune nærmest turer fram som de vil, mens Hamar blir holdt tilbake av SMAT-planen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00