Det var i mandagens HA at leder Thomas L. Jørgensen i Hamar Ap gikk ut med støtte til å omregulere Vien gård langs E6 nord for Vien-krysset fra LNF-område til næringsareal og boligområde.

– Endelig en visjonær politiker fra Ap. Veldig bra!, sier stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (Frp).

Han har selv hatt kontakt med grunneierne på Vien gård, og det skal ikke stå på Johnsen.

Kjør på

– Jeg har oppfordret Wetten til å kjøre på. Hamars politikere har vært altfor trege og sløve med å utvikle kommunen sin. De har sovet i timen, påstår Johnsen.

– Det er statlige retningslinjer som sier at man skal unngå omdisponering av dyrka mark. Er det ikke en fare for at Fylkesmannen vil legge ned innsigelse dersom Hamar kommune går inn for å bygge ned Vien gård?

– Vi har en regjering som lytter til lokaldemokratiet. Hamar må bare ta den fighten. I så fall skal jeg hjelpe til, lover Johnsen.

Bygget ned minst

Mens det i Hamar kommune i årene fra 2005 til 2015 er omdisponert 475 mål dyrka mark, har Ringsaker kommune omdisponert 3.685 mål.

I Hamar er det stigende frustrasjon over at man føler seg holdt tilbake av SMAT-planen, mens Ringsaker kommune går mye lenger og får aksept for det.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00