Eide er planleggingssjef for strekningen med dobbeltspor fra Sørli til Lillehammer i Jernbaneverket. Jernbaneverket var ikke til stede i møtet onsdag kveld, men snakket med HA rett etterpå.

– Vi er ikke veldig overrasket over at det ble et øst-vedtak. Til tross for det mener vi at vi har levert et solid faglig grunnlag, og vi mener fortsatt den vestlige traseen er best for togpassasjerene og byen på lang sikt. Vest oppfyller alle krav til en moderne jernbane, sier Eide.

Til departementet

– Hvordan bedømmer du nå muligheten for at det blir forsinkelser slik at strekningen ikke når Nasjonal transportplan?

– Det foreligger to innsigelser til øst, både fra Jernbaneverket og Fylkesmannen i Hedmark. Nå går saken til departementet for avgjørelse, og vi kan ikke gjøre annet enn å avvente. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta. Noen saker har gått fort, andre har tatt lengre tid, sier Eide.

Kompakte byer

Eide fastholder årsakene til at Jernbaneverket har anbefalt vest, nemlig å utvikle kompakte byer for å redusere transportbehov.

– Vest er vårt primære standpunkt. Nå mente ikke kommunestyret det. Vi har lagt ned innsigelse på øst, noe som skyldes at vi er redd for byspredning, en todelt bykjerne og at det blir mindre reduksjon i biltrafikk når stasjonen ligger utenfor bykjernen, samt at øst har den dårligste løsningen for godstrafikken. Hamar kommune og Jernbaneverket blir ikke enige, så da blir det opp til departementet å fortelle hvordan det skal bli. Saken er tatt ut av våre hender, og hva departementet vektlegger må de svare for, sier Eide.

Både i Stange og Ringsaker kommuner har kommunestyrene vedtatt Jernbaneverkets anbefalte trase. Eide sier at de nå kan gå i gang med å regulere traseene der, og at det er aktuelt å starte opp med regulering i Stange i 2017 med tanke på å ha bygd dobbeltspor mellom Sørli og Åkersvika innen 2024.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00