Prinsippet kalles «kvalifikasjonsprinsippet».

– Er det alltid menn i 40-50-årsalderen som er best kvalifisert, Gudbjørgsrud?

– Nei, det er det ikke, men disse stillingene har krav om erfaring, noe som tilsier at kandidatene ofte er over 40 år. I en ledergruppe på 10 personer, vil en endring på én gi store utslag. For mellomledernivået i kommunen, er 75 prosent kvinner, og det er kanskje en vel så stor utfordring, mener Gudbjørgsrud.

Han mener det er viktig å se på flere faktorer enn kjønn under rekruttering, som etnisitet.

– Men om ikke annet, så er vi i toppledelsen i Hamar kommune veldig mye bedre enn HA, sier Gudbjørgsrud.

Der er én av seks redaktører kvinne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00