Siden mars har det nye selskapet Sirkula hatt ansvar for husholdningsrenovasjon på Hedmarken.

Selskapet ble skilt ut fra HIAS og står nå på egne bein.

(Her kan du lese om en mann i Ringsaker som tjener penger på søppeldunkene)

For neste år varsler styret i selskapet en prisøkning på 10 prosent ut til kommunene.

Prisøkning

Hva nøyaktig prisøkningen blir til forbrukerne er ikke klart, men vedtas i hver enkelt kommunes budsjett oppunder jul.

I Hamar koster det i dag 2.540 kroner for en middels stor beholder med avfall. Ny pris blir trolig nærmere 2.800 kroner.

Frp-lagene på Hedmarken synes prisøkningen er altfor stor fra ett år til et annet.

I 2018 er det beregnet en prisøkning på 6,5 prosent og i 2019 og 2020 3 prosent (vanlig lønns- og prisstigning kommer i tillegg.)

Skulle ikke merke det

De har merket seg at administrerende direktør Morten Finborud i HIAS i HA 10. februar uttalte at «forbrukerne ikke vil merke noe» til utskillingen av renovasjonsvirksomheten til eget selskap.

– Seks måneder etterpå blir innbyggerne presentert for en stor prisøkning. Det er sterkt beklagelig, mener Erling Behrens, leder i Hamar Frp.

– Vi har de høyeste gebyrene i landet, påpeker Svetlana Johnsen fra Ringsaker.

Konkurranseutsette

De mener renovasjonen bør konkurranseutsettes for å få billigere tjenester. De mener det finnes tilbydere i markedet som kunne ha gjort jobben.

– Sirkula selv begrunner prisøkningen med myndighetskrav og store investeringer. Forstår dere ikke det?

– Investeringene kunne vært tatt over en lengre periode slik at prisøkningen ikke ble så stor. I Sverige henter de søpla oftere enn i Norge, men til en tredjedel av prisen, påpeker Behrens.

Nyvalgt leder Helle Jordbræk i Løten Frp tror forbrukerne heller ville ha hatt en konkurranseutsetting av renovasjonen, enn prisøkning.

Støtter utskilling

De fire Frp-erne støtter imidlertid utskillingen av husholdningsrenovasjonen i et eget selskap. Tanken er at vann og avløp, som ligger igjen hos HIAS, preges av langsiktig forvaltning av vital infrastruktur, er renovasjon et marked preget av kortere horisont og konkurranse.

Torsdag blir prisøkning og budsjettene for Sirkula og HIAS tema i representantskapsmøter i de to selskapene.

Sirkusa begrunner prisøkningen med store investeringer i ny kretsløpspark på Gålåsholmen og også at ny renovasjonsordning er dyrere enn den gamle.

Forklares med investeringer

Administrerende direktør Grethe Olsbye i Sirkula opplyser at ny renovasjonsordning hvor alt avfallet hentes hjemme hos folk, utgjør cirka 3 prosent av prisøkningen. 

Hovedårsaken til prisøkningen er imidlertid knyttet til investeringer i anlegg som Sirkula planlegger. 

– Anleggene våre er mellom 20 og 30 år gamle. For å imøtekomme dagens myndighetskrav, er vi nødt til å investere, sier Olsbye.

En stor investering er å bygge en ny kretsløpspark på Gålåsholmen i Furnes, hvor Sirkula i dag tar imot hageavfall. Tanken er å bygge en ny gjenvinningsstasjon kombinert med fasiliteter for økt gjenbruk og nye kontorer for selskapet. Byggeprosjektet er kalkulert til nærmere 130 millioner kroner. Når nytt anlegg er satt i drift, skal Stavsberg gjenvinningsstasjon stenges. Byggestart er planlagt i 2017. Sirkula må lånefinansiere alle investeringer, og Olsbye sier at de ikke ønsker å skyve de ut i tid.

FORSTÅR REAKSJONENE

– Vi ønsker å samle virksomheten vår, og få bedre fasiliteter, sier Olsbye. Hun skjønner at noen reagerer på det store prishoppet.

– Ja, det er forståelig. Prisøkningen er helt uavhengig av utskilling av Sirkula. For ett år siden varslet vi en høyere prisøkning for 2017 enn det som blir tilfelle, sier Olsbye. 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00