Promillesatsen i Hamar kommune i 2018, er på 5,17 promille. Regjeringen vil innføre maksimalsats på 5 promille, men det er uvisst om dette har flertall i Stortinget.

For Hamar kommune innebærer det et inntektstap på 3–4 millioner kroner ifølge økonomisjef Martin Wilisoo.

Det tilsvarer omtrent økningen i volum på eiendomsskatten (økning i bygninger som skattlegges).

Hamar har redusert eiendomsskatten noe de siste to årene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00