Teknisk Ukeblad kjører i utgangspunktet en optimistisk vinkling: For første gang i nyere tid opplever vi at nesten alle norske kommuner har luftkvalitet som er innenfor kravene.

I artikkelen kan vi lese følgende:

«Samtlige norske kommuner holdt seg innenfor grenseverdien for utslipp av nitrogendioksid (NO2) i fjor. Grenseverdien ble innført i 2002, og tidligere har det vært for høye verdier i flere norske byer.»

Nesten alle kommuner holdt seg også under grenseverdien for svevestøv (PM10).

Men: Det finnes unntak – nærmere enn du kanskje tror:

Hamar og Elverum var nemlig de eneste kommunene som brøt denne grenseverdien, noe de gjorde for første gang siden grensen ble satt i 2002.

Dette kommer fram i den foreløpige oppsummeringen av den lokale luftkvaliteten i 2018, opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding gjengitt av Teknisk Ukeblad.

Hovedsynderen er ubestridt:

Teknisk Ukeblad skriver at vegtrafikk hovedsakelig er årsaken til at den lokale luftkvalitetene blir forurenset av nitrogendioksid og svevestøv.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00