Hamar kommune som lokal barnehagemyndighet varsler tilsyn i Briskebyen Montessori International barnehage.

Tilsynet gjennomføres både som stedlig tilsyn og dokumenttilsyn, og startet med et oppstartsmøte 7. januar. Tilsynet skal gjennomføres gjennom observasjon i barnehagen, og intervju med styrer og personale. Det er representanter fra Hamarregionen Interkommunale PP-tjeneste som skal foreta observasjon og intervjuer. Styrer Knut Arild Thune-Ellefsen sier at barnehagen dette året har ekstra behov for spesialpedagogisk hjelp og kommunal tilrettelegging etter Lov om barnehager, ut fra barns behov i barnehagen.

– I den forbindelse vil kommunen se nærmere på hvordan man kan hjelpe oss å løse det. Derfor vil de i perioden 7.–25. januar ha observasjoner, møter og se hvordan de kan møte disse behovene. Barnehagen selv har bedt om det, og følgelig er vi veldig positive til at så skjer, ifølge Ellefsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00