• Foto: Trond Lillebo

Det er klart etter beinharde forhandlinger mellom politikere i Hedmark og Oppland. Klokken 12.00 onsdag presenteres det nye storfylket og ikke minst oppgavefordelingen mellom mjøsbyene.

Slik blir det nye fylket

Nå klokken 12.00 er pressekonferansen i gang (saken oppdateres, trykk F5 for å oppdatere artikkelen)

- Vi skal få det beste fylket i Norge, sier fylkesrådslederne i de nåværende fylkene.

  • På pressekonferansen kommer det fram at det skal hete Innlandet fylkeskommune.Den politiske modellen skal være formannskapsmodellen.
  • Det skal være 57 representanter i det nye fylkestinget.
  • Hamar blir hovedsete og fylkeshovedstad. Politisk og administrativt hovedsetet. Videregående skole havner i Hamar. Det samme med klimaspørsmål utover transport, utenlandsavdelingen og flere andre poster.
  • I Lillehammer plasseres administrasjonen som har med kultur å gjøre. Klimaspørsmål med tanke på transport blir også satt til Liillehammer.
  • Gjøvik skal beholde fagskolen som i dag.
  • Omorgansieringen skal være ferdig til 1. januar 2020.

  • Det gjenstår fortsatt en del de må forhandle om. Alt er således ikke i boks.

Ikke avklart med ansatte

  • Alt er ikke i boks når det gjelder ansatte. De skal være tungt representert både i Lillehammer og i Hamar, og også i Gjøvik. Fylkesrådsleder Sveen sier ingen ansatte har blitt ofret i prosessen.
  • Aasa Gjestvang (Sp) har ordet og snakker om skole og kunnskap. Hun tar helt av i sin beskrivelse og sier Innlandet skal bli et slags kunnskapets høyborg, et sted hvor hele landet kommer for å lære seg hvordan kunnskap formidles og bygges.
  • Det skal satses mer på mlljø. - Det blir mulighetens Innland med en grønn økonomi, blir sagt fra podiet.

Vi kommer tilbake med en ny sak med intervjuer om ikke så alt for lenge. Følg med.

Dette fortalte vi tidligere i dag

HA fortalte om nyheten som nå presenteres tidligere idag. Under her kan du lese saken vi la ut i dag tidlig.

Det er for lengst bestemt at fylkesmannsembetet legges til Lillehammer og at mange arbeidsplasser i Hamar dermed forsvinner. Dette har selvsagt skapt forventninger om at Hamar blir administrasjonssted for den nye fylkeskommunen Innlandet.

Fylkeshovedstad

Men opplendingene nekter å gi fra seg alle fylkeskommunale oppgaver til Hedmark og Hamar. Likevel synes det klart at Hamar vinner de fleste og største fylkeskommunale oppgavene og at det et ubestridt faktum at fylkeshovedstaden blir Hamar – den største byen ved Mjøsa.

Etter det HA vet legges all administrasjon for videregående opplæring til Hamar. Dette er den klart største og viktigste fylkeskommunale oppgaven. Det synes også klart at noe trafikk og samferdsel skal administreres fra Lillehammer.

Ingen full seier

Det er rundt 200 ansatte i administrasjonen i Hedmark og omtrent det samme i Oppland. Antall ansatte i fylkeshovedsetet i Hamar vil bli 200 pluss det antall arbeidsplasser som blir borte når fylkesmannens administrasjon flyttes fra Hamar til Lillehammer.

Etter det HA kjenner til blir det altså ingen full seier til Hamar og Hedmark i kampen om plasseringen av den fylkeskommunale administrasjonen.

Flere navn på den nye fylket har versert. Oplandene, Hedmark og Oppland fylke og Indre Østland, men politikerne landet på det godt innarbeidete Innlandet.

Det deler fylkespolitikerne med blant annet politiet, høgskolen og Teater Innlandet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00