– Jeg er uenig i rettens betraktningsmåte, men rettens vurderinger gir et utmerket grunnlag for å bringe saken inn for høyere domstoler.

Det sier Steinar Mageli (61) til HA.

Han er gründer bak Advokatfirmaet Mageli i Hamar.

Det raskt voksende advokatkontoret har representert Forbrukerrådet i saken mot DNB.

største sak i SITT SLAG

Saken har blitt kalt Norges største gruppesøksmål siden cirka 180.000 DNB-kunder er involvert.

Fredag avsa Oslo tingrett en dom i favør av DNB.

Saken dreide seg kort sagt om hvorvidt bankens forvaltning av kundene hadde vært så aktiv som banken ga inntrykk av og tok betalt for.

Oslo tingrett mener politikerne må avgjøre om det bør stilles strengere krav til fond.

OPP TIL POLITIKERNE

«Etter en samlet vurdering finner retten ikke grunnlag for at andelseierne ikke har fått den ytelsen de har betalt for», heter det i dommen.

Domstolen mener det må være opp til lovgiverne, altså Stortinget, om det skal settes noen minstekrav til aktiv forvaltning av fond.

Forbrukerdirektør Randi Flesland er overrasket over dommen og mener retten langt på vei har gitt rådet medhold i de faktiske forholdene.

DNB IKKE OVERRASKET

DNBs informasjonsdirektør Even Westerveld sier det slik til NTB fredag:

– Retten slår fast at dette har vært et aktivt fond hele tiden, og ikke et indeksfond, som Forbrukerrådet har påstått i to år. Vi håper Forbrukerrådet ikke anker, og heller benytter muligheten til å sette seg ned med finansbransjen og myndighetene for å diskutere gode løsninger for å ivareta de hensyn som ligger bak Forbrukerrådets søksmål, sier han.

En politisk oppgave

Steinar Mageli sier det slik:

– Retten har veket tilbake for å felle DNB med den begrunnelse at det mer er en politisk oppgave enn en oppgave for domstolene å mene noe om hvor høyt aktivitetsnivået i fondsforvaltning må være for å fortjene et gebyr på 1,8 prosent. Jeg er uenig i en slik betraktningsmåte, men rettens vurderinger gir et utmerket grunnlag for å bringe saken inn for høyere domstoler. Om det blir anke, er noe Forbrukerrådet må avgjøre, sier Mageli.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00